foto iofunl_02.jpg
foto iofunl_04.jpg
foto iofunl_03.jpg
foto iofunl_05.jpg
foto iofunl_01.jpg
In optima forma
Armaturka, Ústi nad Labem
04-28 Máj 2011

Výstava s názvem IN OPTIMA FORMA je projektem studentů oboru Kurátorská studia, realizovaného Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem. Téma výstavy vychází z objektu samotné galerie, který je přizvanými umělci dle konkrétních dostupných dispozic modifikován. Vystavená díla se stávají součástí prostoru jako jeho formální stvrzující doplňky i  parazitující aktivní narušitelé. Galerie při tom funguje jako místo, v němž je díky ne příliš nápadným - prostoru takřka inherentně patřícím - vystaveným pracím možné znovuobjevit a zakusit nikdy nenaplněné architektonické předpoklady budovy. Prostor galerie se rozšiřuje o prvky, vycházející z ní samotné a zároveň i z jejího bezprostředního okolí, kterým je jak industriální areál bývalé Severočeské armaturky, tak sociální klima, utvářené obyvatelstvem města Ústí nad Labem. IN OPTIMA FORMA je snahou o hledání "ideální" formy vyjádření. Umělcům vlastní, více či méně zřetelná, míra ztotožnění se s daným prostorem, dovoluje libovolně přetvářet a individuálním způsobem ?vyprávět? vztahy na povrchu i uvnitř galerie. Život formy přitom nezachycují jen samostatná díla, ale především divákova pozornost vůči jejich funkčním vazbám na samotný výstavní celek. O jeho nových gramatických pravidlech se tak dovídáme díky míšení autorských řečí s řečí čerstvě konstituovaného prostoru.

prev
up
next