FABO

KONTAKT

Mpeterfabo.name (at) gmail.com

T00420 604 539 673

PETER FABO
1983

Vzdelanie
1998 — 2002
Stredná priemyselná škola, odbor kameňosochárstvo, Spišská Nová Ves, Slovensko
2004 — 2010
Vysoká škola umelecko priemyslová, odbor fotografia, Praha
od 2010
lektor na VŠUP Praha
Stáže
2009
University of Art and Design, Cluj Napoca, Rumunsko
2007
Facultad de Bellas Artes de Granada, Španielsko
2007
VŠUP, ateliér typografie, Praha
Sólové výstavy
2015
COOL 2015, Galerie Buňka, Ústí Nad Labem
2015
L O N G E R, KIV Gallery, Karlín Studios Praha
2015
čočo #2, AM180 Gallery, Praha
2013
3, Galerie Kvalitář, Praha
2013
Superstár, Kytka Gallery, Praha
2013
čočo, City Surfer Office, Praha
2013
Zima sa v zime neudržuje, Berlínskej Model, Praha
2011
DOMINANTY, Galéria Photoport, Bratislava
2011
Meno, Mesto, Zviera, Vec, Galéria Umelcov Spiša, Spišská Nová Ves
2011
REM, Galéria Lumen, Budapešť
2011
Príloha inzerátu, Galéria Fotograf, fotograf room, Praha
2010
Mouchy a jabko spět, Galéria 207, Praha
2009
Druhá strana, Galéria Veleryba, Praha
Skupinové výstavy
2016
Recollect, Gaze, Material in Common, Czech Center, Tokyo, Japan
2015
MEDZI, Nevan Contempo, Praha
2015
Recollect, Gaze, Material in Common, galéria Zuiun-an, Kyoto, Japan
2014
Delta, České centrum, Berlín
2014
Foto Festival, Muzeum, Moravská Třebová
2014
Výstava O židli, Bienále fotografie a vizuálního umění, Liege
2013
3, Galerie Kvalitář, Praha
2013
Zima sa v zime neudržuje, Berlínskej Model, Praha
2013
Martina Pešková Peter Fabo, Gal. studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
2012
Geologický prieskum, 35m2, Praha
2011
Obraz ve kterém žijeme, Galéria Emila Filly, Armatúrka, Ústí Nad Labem
2010
LAB EAST, LABOR OST, Zurich, Švajčiarsko
2010
Pixel, Múzeum umenia a designu, Benešov
2009
Dvě izby, Galéria (A)VOID, Praha
2009
Pixel, Galéria Veleryba, Praha
2008
To nepodstatné, Galéria Mánes, Praha
Publikované projekty
2013
PETER FABO 2013, addnoise.org
 
up