foto lakuj_01.jpg
foto lakuj_15.jpg
foto lakuj_08.jpg
foto lakuj_13.jpg
foto lakuj_11.jpg
foto lakuj_12.jpg
foto lakuj_09.jpg
foto lakuj_07.jpg
foto lakuj_17.jpg
foto lakuj_10.jpg
foto lakuj_02.jpg
foto lakuj_25.jpg
foto lakuj_06.jpg
foto lakuj_18.jpg
foto lakuj_14.jpg
foto lakuj_05.jpg
foto lakuj_03.jpg
foto lakuj_04.jpg
foto lakuj_22.jpg
Lakuj
Galerie SET, Liberec
02 Júl-30 August 2015

Lakuj

Ve své tvorbě Peter Fabo vychází ze zkušenosti fotografa, který fotografii chápe nikoli jen jako produkci obrazů, ale především jako médium. Na fotografickém médiu ho zajímá jeho materialita i možnosti jeho transformace a konceptualizace. Stejně tak promýšlí i prostorové působení a uspořádání jednotlivých obrazů.

Pro galerii SET připravil instalaci reagující na její prostorové členění. Základní architektonické uspořádání je využito jako formující element, je respektováno a zároveň narušováno. Stěžejním prvkem instalace jsou barevné sprejové malby, které určují prostor galerie i jeho emocionální působení. Druhým formujícím prvkem je soubor instalací a fotografických obrazů, reagující na dané prostorové podmínky. Konceptuální a technicko-řemeslné až rukodělné aspekty v nich vystupují ve vrstevnaté a kontextuálně proměnlivé jednotě.

Peter Fabo se zde představuje jak konceptuálně uvažující a zároveň senzuálně citlivý autor.  

Kamil Nábělek

prev
up
next